تست MBTI خدا به عنوان انسان چه میشد ؟

اگر خدا را یه انسان فرض کنیم و جایگاه بالای آن رو به انسان نسبت دهیم با توجه به انجام آزمایش انجام شده تیم سوشیانت تست متوجه این امر شدیم البته این آزمون و نتایج فرضی بوده و هیچ دلیل و منطق علمی ندارد.

اگر خدا تست MBTI را میداد چه میشد

اگر خدا را یک انسان تصور میکردم به احتمال زیاد یک ESTJ میشد،به عنوان یک ESTJ ی انسان افراد سخت کوشی هستند که حداکثر تلاش خود را برای اغلب کارهایشان صرف می‌کنند، آن‌ها هر کاری را که برای بهبود اوضاع خانوادگی، شغلی، فردی و اجتماعی مفید بدانند انجام خواهند داد، آن‌ها افرادی وظیفه شناس، مسئولیت پذیر، واقع گرا، قابل اطمینان و اهل عمل هستند. ESTJ ها اهمیت یک ایده جدید را درک کرده و آن را با عمل‌گرایی ذاتی خود مطابقت دهند منصرف نمودن آن‌ها از به نتیجه رساندن آن ایده تقریبا غیرممکن خواهد بود.

شخصیت ESTJ چیست

اگر تیپ شخصیتی خدا ESTJ باشد، احتمالا خصوصیات زیر در اغلب موارد در مورد خدا به عنوان انسان صادق است:

  • عملگرا هستند و بدون تردید و اتلاف وقت اقدام می‌کند، شعار آن ها این است: «همین الان انجامش بده!»
  • واقع‌بین و جزئی‌نگر هستند و به ندرت چیزی را از قلم می‌اندازد
  • قاطع و مصمم هستند و بعد از این‌که تصمیمی را گرفتند به سرعت آن را عملی می‌کند
  • به‌خوبی می‌توانید شرایط را سازمان‌دهی کند تا به نتایج مطلوب و دلخواه خود دست یابد
  • می‌داند چگونه باید از توانائی دیگران استفاده کند و هر کس را در چه جایگاهی قرار دهد تا کارها به بهترین نحو انجام شود
  • وظایف و کارهایتان را «تمام» می‌کند و مسئولیت‌هایتان را نیمه‌تمام نمی‌گذارد
  • استانداردها و قوانین شفاف و روشنی دارد و مطابق اصول خود عمل می‌کند. از دیگران نیز انتظار دارد مطابق اصول و استانداردهای شفاف و پذیرفته شده عمل کنند
  • با عزمی راسخ به دنبال عملی کردن خواسته‌ها و اهداف خود می‌روند

نتایج کامل آزمون به شرح زیر میباشد :

یک نظر بگذارید

دلیل بازگشت وجه