• انجمن
  • موضوع‌ها
  • نوشته‌ها
  • آخرین نوشته
  • MBTI
   با استفاده از بینش‌های به‌دست‌آمده از MBTI می‌توانید با جنبه‌های مختلف شخصیت‌تان آشنا شوید و به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های درونی‌تان پی ببرید.
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • انیاگرام
   سرمنشاء دقیق انیاگرام مشخص نبود و شواهد کمی در این زمینه وجود دارد ولی گفته می شود که منشاء این نگرش، به بیش از 2500 سال قبل از میلاد در بابل می رسد.
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • تست EQ هوش هیجانی
   اخیرا روانشناسان به این نتیجه رسیده اند، که IQ یا نتایج آزمون های استعداد تحصیلی علیرقم، ارزش و جایگاهشان در میان مردم، بطور دقیق نمیتوانند که میزان موفقیت افراد را در زندگی پیش بینی کنند.
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر
   استرنبرگ در نظریه خود مدیریتی ذهنی خویش بیان می‌کند که سبک‌های تفکر، شیوه‌های ترجیحی افراد در به کارگیری توانایی‌هایشان می‌باشد.
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • سفر قهرمانی
   هر انسانی در زندگی خود در موقعیت های مختلفی قرار می گیرد، که می توان آن را مشابه یک سفر در نظر گرفت. سفری که پایانی نداشته و در طول زندگی ما تکرار می شود، سفری که در هر مرحله آن ما مشابه یک قهرمان عمل می کنیم.
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • کهن الگو
   آرکی تایپ برگرفته از واژه یونانی آرکه تیپوس است. این واژه در زبان یونانی به معنی مدل یا الگویی بوده است که چیزی را از روی آن می‌ساختند.
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • هارتمن
   تست هارتمن یک آزمون شخصیت شناسی است که توسط هاینتس هارتمن، روانپزشک و روانکاو اتریشی طراحی شده است.
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع

  • هوش ریون
   آزمون بهره هوشی ریون متداول ترین و مشهورترین آزمونی است که برای بازه سنی 5 سال به بالا طراحی شده است.
  • 0
  • 0
  • بدون موضوع