شروع آزمون سبک های حل تعارض توماس کیلمن (TKI)

تعداد سوالات آزمون : 30 سوال

زمان تقریبی آزمون : 10 دقیقه

قیمت : 49,000 تومان رایگان

توضیح کوتاه آزمون : ابزار سنجش سبک حل تعارض توماس-کیلمن (TKI) برای ارزیابی رفتار فرد در موقعیت تعارضی طراحی شده‌است. این تست افراد را از سبک رویارویی خود با چنین موقعیت‌هایی آگاه می‌کند. در واقع، این ابزار به بررسی تعارضات بین‌فردی می‌پردازد که بخش مهمی از تعارضات بین‌گروهی و بین‌سازمانی هستند و رصد کردن آن‌ها برای بهینه نگاه داشتن سطح تعارض در سازمان ضروری است.