شروع آزمون نئو (NEO-PI-R)

تعداد سوالات آزمون : 240 سوال

زمان تقریبی آزمون : 30 دقیقه

قیمت : 44,500 تومان

توضیح کوتاه آزمون : تست نئو آزمون مشهور و جامع برای سنجش 5 عامل بزرگ شخصیت می باشد. هریک از این 5 صفت بزرگ شخصیتی شامل 6 جنبه دیگر هستند که باعث می شود این تست 30 ویژگی جزئی را نیز ارزیابی نماید. تست شخصیت شناسی نئو دارای فرم های کوتاه و بلند است.