شروع آزمون تشخیص شخصیت فروشنده

تعداد سوالات آزمون : 24 سوال

زمان تقریبی آزمون : 10 دقیقه

قیمت : 49,000 تومان رایگان

توضیح کوتاه آزمون :