شروع آزمون شخصیت رنگی فروش

تعداد سوالات آزمون : 60 سوال

زمان تقریبی آزمون : 10 دقیقه

قیمت : رایگان

توضیح کوتاه آزمون : تست شخصیت شناسی رنگی در فروش، آزمونی است که به سرعت و سهولت قابلیت تشخیص افراد و رفتارهای آنان را در اختیار فروشندگان می گذارد. به دلیل سختی و نیاز به تخصص در استفاده از تست هایی چون MBTI، هوش هیجانی و … این تست می تواند به عنوان جایگزینی کوتاه مدت توسط فروشندگان استفاده گردد. در این تست به هر فرد چهار رنگ اختصاص داده می شود و امتیاز هر فرد در این رنگ ها نشاندهنده تیپ قالب شخصیتی او می باشد.