درباره طرحواره تایید طلبی و پذیرش جویی و درمان آن

ویژگی اصلی افرادی که دارای تایید طلبی و پذیرش جویی هستند این است که مدام به دنبال دریافت تایید، تعریف و تمجید، توجه و نحسین دیگران هستند. آن‌ها بادیگران همرنگی می‌کنند تا تایید آ‌ها را به دست آورند. از این رو خویشتن واقعی خود را از دست می‌دهند. احساس ارزشمندی این افراد به تایید و دیده شدن از سمت دیگران وابسته است. این بیماران سخت برای به دست آوردن مقام، منزلت ثروت تلاش می‌کنند تا از طریق توجه و تحسین دیگران را برانگیزانند. این بیماران همیشه تلاش می‌کنند روی دیگران تاثیر خوبی داشته باشند. آن‌ها زمان زیادی را صرف آراستگی ظاهر خود می‌کنند و ممن است آرایش غلیظی داشته باشند و یا لباس پرزرق و برقی به تن کنند.

یک نظر بگذارید

دلیل بازگشت وجه