آفرودیت – خدابانوی عشق و زیبایی و هنر

در زنانی که شخصیت آفرودیت دارند.شور وشوق زندگی جریان پررنگی دارد. این زنان همیشه شوق ونشاط درونی و تعامل وارنباط با دیگران را دوست دارند.این افراد همواره عاشق زندگی وهمه جوانب پنهانی وظاهری آن هستندوهیچوقت از زندگی خسته نشده وهمیشه در حال افرینش وخلاقیت در هر زمینه ای می باشند حتی اگر این کار تکراری باشد.همیشه انرژی کاری در آنها زیاد بوده به طوری که انگار اولین بار است که این کار را انجام می دهند در پوشش وحتی انتخاب رنگ هم برای دکوراسیون اطراف خود از رنگهای شاد استفاده میکنند ومنتخب آنها رنگهای خالص وزنده است.

در محافل ومجالس مورد توجه اکثریت هستند ودیگران مخصوصا مردان از همنشینی با چنین فردی لذت میبرند. زنان آفرودیت در حالیکه بسیار کم آرایش وساده هستند اما جذاب ومورد توجه دیگران قرار می گیرند.جالب است بدانیم این سادگی ذره ای از زیبایی آنها کم نکرده بلکه همین سادگی بیشتر باعث جذابیت آنها می شود.

آنها از شکل وبدن خود راضیند وهیچوقت از خود ایرادی نمیگیرند وخود را همان طور که هستند میپذیرند ودوست دارند.به همین دلیل است که دیگران هم آنها کامل وبدون ایراد می بینند. حتی در خانه هم برای لذت بردن بیشتر خود مرتب و اراسته هستندو سرحال و سرزنده می نمایند.به طوری که اگر کسی اتفاقی وارد خانه می شد فکر می کرد صاحب خانه در انتظار میهمان است.

ازدواج

ازدواج برای آفرودیت هیجان انگیز، پراز تجربه های گوناگون است به شرطی که ازدواج باعث عدم آزادی او نگردد.مگر اینکه نفوذ هرا در آفرودیت زیاد باشد تا ازدواج موفقی برایش رقم بخورد. زیرا جذابیت جنسی (آفرودیت)همراه باتعهد(هرا) باعث میشود که که ازداج با دوامی داشته باشد. در غیر این صورت چندین ازدواج وطلاق در زندگی او اتفاق می افتد مثل الیزابت تیلور

در لحظه های زندگی

آفرودیت ها در لحظه زندگی می کنندو زندگی را همیطور که هست می پذیرندو از آن لذت می برند.

او گاهی بدون فکر کاری می کند که  این بی فکری گاهی برای او پشیمانی بزرگی به دنبال دارد. چون زنان آفرودیتی اصلا آینده نگر ودور اندیش نیستند وهمیشه پیرو خواسته های دلشان هستند.

زنی که عاشق میشود در آن وضعیت دارای آرکی تایپ افرودیت می گردد و ناگهان خدا بانوی عشق در آنها قدرت می گیرد.هرچه بیشتر آفرودیت در زن عاشق پدیدار شود او بیشتر عاشق پیشه شده ودارای جاذبه جنسی بیشتری می شود ولی عشق یکطرفه شخصیت اورا خرد کرده ورنج ومحنت زیادی بر او تحمیل می شود

دوران بلوغ

دوران بلوغ در آفرودیت دوران بسیار خطرناکی است.تصوری که که او از زیبایی وچهره وتیپ خود داردو در عین حال عدم اعتماد به نفس او را کاملا در ضعف قرار داده واین ضعف ممکن است به مشکلاتی همچون سوءتغذیه ولاغری مفرط منجر شودو در این دوران آفرودیت جوان در مواجه با مشکلات  مقاربتی یا حاملگی ناخواسته که در اثر نادانی یا برای اینکه مورد تایید وتشویق دیگران باشد ، قرار می گیرد،گاهی براثر محدودیت زیاد دچارسر خوردگی  شده و با فرو دادن انرژی  که تبدیل به احساسات مفرط مذهبی میشود و در نتیجه دیگران را در مورد کارهای که خود مایل به انجام آن است و نمی تواند، مورد ملامت قرارمی دهد .اگر آفرودیت در خود هرا داشته باشد ازدواج زود هنگام یکی دیگر از مشکلات اوست. اما اگر آتنا در شخصیت خود داشته باشد، سعی می کند  در حالی که از زندگی لذت میبرد از خود نیز مراقبت کند.

دوران تحصیل

آفرودیت در مدرسه ودانشگاه بیشتر حواس خود را به درس داده ودر کنار آن از فوق برنامه ها هم لذت می برد.

در این دوران تعامل آفرودیت با دیگران متفاوت است واو شیرین ودوست داشتنی است وپر ازشورو شوق جوانیست .او برای مردان جذاب وبرای زنان نفرت انگیز است.

رابطه با دیگران

آفرودیت رفتار با دیگران را با اراده وانتخاب خود مانند دستگاهی کنترل کننده تنظیم میکند.که این خود گاهی باعث رابطه عمیق با اطرافیان می شود.کیمیا گری که در آفرودیت نهفته است سبب جذابیت وبدل نشستن او می گردد.چنان که گاهی زنان و دختران نیزبه رابطه عاطفی با آفرودیت متمایل می شوند.

رابطه با زنان

زن های آفرودیتی مورد اعتماد دیگر زنان نیستند.مخصوصا زنانی باشخصیت هرا که برعکس آفرودیت ها تاثیر کمتری روی مردان دارند. بیشترین حسادت را در مقابل آفرودیت از خود بروز می دهند.

زن آفرودیتی حتی گاهی خودش هم متوجه نیست که چقدر مورد توجه مردان جمع قرار گرفته است .به طوری که حسادت زنان دیگر را برمی انگیزد. با این حال زنان آفرودیتی دوستان زیادی دارند که احتمالا در میان آنها هرا نیست.این دوستان یا مانند خودش هستند ویا مانند یک خدمتکار به آفرودیت خدمت میکنند. دوستان آفرودیت تا احساس خطراز جانب او نکنند، از دوستی ورابطه با او لذت می برند

رابطه با مردان

یکی از عجایب زنان آ فرودیتی این است که به طرف مردانی کشیده میشوند که بهیچ وجه برای آنها مناسب نیستند. مگر آنکه خدا بانوی دیگری در او نفوذ داشته باشد ، تا بتواند مرد مناسبی انتخاب کند.او معمولا جذب مردان هفائستوس یا آرس و یا هرمس قرار می گیرد. این مردان علاقه ای به قدرت در خانه ندارند و معمولا بازیگوشند و اهل ازدواج نیستند.

مردان هفائستوسی که مورد توجه آفرودیت قرار می گیرند، درون گرا وخشم فرو خورده ای هستند که بخاطر همین اخلاق به مردانی خلاق تبدیل می شوند.

هفائستوس علاقه ای به رابطه با خانواده اش ندارد و نسبت به زنان حالت عشق و تنفر را باهم دارد.

او جذب آفرودیت میشود وآفرودیت هم بخاطر خلاقیت او به طرفش می رود.آفرودیت از اینکه هفائستوس کنترل کننده نیست و آفرودیت را آزاد میگذارد بسیار خرسند است.

مرد دیگری که به نظر آفرودیت جذاب می باشد ، آرس است. رابطه آفرودیت با آرس یک رابطه پر از چالش وقهر وآشتی است و معمولا این رابطه زیاد طولانی نیست مگر اینکه آرس بتواند خشم وعصبانیت خود را کنترل کند وارکی تایپ هرا در آفرودیت کمتر نفوذ داشته باشد.

مردان هرمسی انتخاب دیگر آفرودیت هستند. هرمس مردی خوش مشرب ، اهل حرف وگفتگو وباهوش است او با هوش سر شار خود آفرودیت را به بازی میگیردو گاهی باگفتگو گاهی با پس زدن وگاهی هم با پیش کشیدن آفرودیت را به خود مشغول می کند. پس به خودی خود این رابطه آزاد وخارج از تعهد است. مگر اینکه افرودیت ، هرا را در کنار خود داشته باشد و هرمس هم یک بازرگان موفق ویا یک مربی باشد.

شغل وحرفه

آفرودیت زیاد اهل کار و محیط کار نیست.اوپیوسته در کارهایش افراط وتفریط دارد وحد وسطی قایل نیست. او ترجیح می دهد حقوق کمتری بگیرد ولی کارش را دوست داشته باشد.

معمولا او کارهای را می پسندد که با مردم سر وکار داشته باشد.آرایش وزیبایی،دکوراتوری ، ادیتوری رقص وهنر ونویسندگی از کارهای مورد علاقه اوست.رویهم رفته اویا عاشق کارش است یا به شدت از کارش متنفر است وباز در این مورد هم حد وسطی ندارد

فرزندان

زنان آفرودیتی علاقه زیادی به بچه دارد. وبچه ها هم اورا دوست دارند. بچه ها با به خوبی رابطه برقرار می کنند و او را مورد قضاوت قرار نمی دهند.

زنان آفرودیتی خلاقیت را در بچه ها کشف کرده وآن را مورد تشویق قرار می دهند. بچه ها اورا ستایش می کنند واو هم برای بچه های خود آزادی و استقلال می خواهد، البته اگر کمی دیمیتر در آفرودیت نفوذ داشته باشداما اگر دیمیتر در وجود او نهفته نباشد بر عکس او می کوشد آزادی را از بچه ها سلب کند

مخصوصا آنهایی که زیبا وجذاب هستند از حسادت آفرودیت در امان نیستند که این مانع شکوفایی بچه ها می شود.ضمنا احساس آرامش وامنیت را از بچه ها می گیرد.

این بچه ها گاهی توجه بسیار وگاهی بی توجه ای زیادی از مادر می بینند

وقتی زن آفرودیتی توجه زیادی به پسرش دارد. این توجه در آینده پسر وهمسرش تاثیر فراوانی می گذارد. زنان آفرودیتی می توانند به پسرانشان نفوذ زیادی داشته باشند.

ازیک طرف پسر وابسته به مادر واز طرف دیگر مادر سرگرم علایق خود میشود. واین خود باعث می شودکه پسر سرخورده وبدون عزت نفس وناتوان وتهی از خود فرار می دهد

در آینده این پسر همیشه نگران کمبود مادر است و واز سوی دیگر مادر که مشغول کارهای خود می باشد،باعث می شود که او به زنان ودختران بی اعتماد شده وگمان می کند همه مانند مادرش هستند

کهنسالی

زنان آفرئدیتی در کهنسالی جذابیت و وقار خود را حتی در پیری حفظ کرده و به سوی فعالیت و کار های اجتماعی می روند. آنها همیشه زنده دل هستند ودیگران را به سر خوشی دعوت می کنند.

زنان آفرودیتی در جهانی زندگی می کنند که طنازی ارزش اخلاقی در کهنسالی ندارد از این رو آنها حس بدی می گیرند واین موضوع باعث می گردد که شور وشوق زندگی در آنها کم رنگ شود

میانسالی

گذشت زمان وپا گذاشتن به میانسالی برای زنان آفرودیتی بسیار دردناک است. زیرا زیباییش در حال افول است. زنان آفرودیتی به این موضوع واقف نیست که زیبایی جسمانی اواهمیت زیادی ندارد. بلکه جاذبه رومی اوست که مردان را به سمت او می کشد.

این خاصیت مغناطیسی در این کاراکتر حتی در میانسالی هم باعث جذب مردان شده، گاهی پیشنهاد داده شده از طرف مردان مورد قبول آفرودیت قرار نمی گیرد واین خود باعث خشم مردان شده واز این جهت آفرودیت رفتار خصمانه ای با مردان پیشه می کند.

بعدها آفرودیت می فهمد که نباید همیشه در دسترس باشدو غالبا خود را در گیر رابطه ی شخصی نشان دهد. زنان آفرودیتی که حرفه وهنری دارند در میانسالی مسئله بر انگیز نیستند ومعمولا در کار وفعالیت خود غرق می شوند

والدین

در کودکی آفرودیت مورد حمایت همه جانبه پدر ومادر قرار دارد.والدین آفرودیت کوچک اورا از همه لحاط آراسته وزیبا می سازند و همه گونه به او اجازه فعالیت می دهند. اما وقتی به سن بلوغ می رسد

همان والدینی که اورا تشویق به دلربائی می کردند، اورا از این کار بر حذر می دارند و مورد تنبیه قرار می دهند. و این دو گانگی اخلاق والدین برای آفرودیت جوان بسیار مخرب است.

پدر آفرودیت جوان اورا از خود می راندو دختر هم از پدر فاصله می گیرد. مادر هم احساست گوناگون از خود نشان می دهد وسخنگیر تر می شود.

مادر نسبت به هرچیزی که آفرودیت جوان از آن لذت می برد مثل موسیقی واکنش منفی نشان می دهد

ومعاشرت های دختر خود را محدود کرده وبا دختر خود مثل یک مخلوق تشنه شهوت رفتار میکند. حتی این سختی ها گاهی به حسادت مادر نسبت به دختر نیز کشیده می شود

بهترین والدین آنهای هستند که از کودکی دخترشان را ان چنان زیبا نمی دیدند و رفتارشان مثبت ویکنواخت است. این والدین عاقل در دوران بلوغ هم می توانند برای آفرودیت جوان راهنمائی دلسوز و آگاه باشندد محدودیت های عاقلانه و آگاهانه برای آفرودیت برقرار سازند
 

 

 

1 نظر

  1. محیا

    2023/04/29

    هی چقدر این آفرودیت قشنگه حس میکنم که خود خودمه.وای خدایا من چقدر آفرودیت بودم و خودم خبر نداشتم واقعن مرسی،??

یک نظر بگذارید

دلیل بازگشت وجه