آرکتایپ یا کهن الگوی فرزانه (SAGE)

آرکتایپ یا کهن الگوی فرزانه (SAGE)

زمانی که کهن الگوی فرزانه در وجود ما فعال می شود، یعنی به این باور می رسیم که دستیابی به حقیقت ما را به مقصد خود خواهد رساند.

کهن الگوهای عاشق و جادوگر خواسته های قلبی مان را نشان می دهند، در حالی که کهن الگوی فرزانه ما را در کنار گذاشتن چیزهایی که به عنوان خواسته به آنها فکر می کنیم یاری می دهد تا حقیقت را همان گونه که هست بیابیم و بپذیریم. شعار کهن الگوی فرزانه این است: “مبارزه با حقیقت، همواره به شکست منجر خواهد شد”. انگیزه اصلی کهن الگوی فرزانه، یافتن حقیقت یا حداقل نزدیک شدن به آن و رفع کنجکاوی و عطش ذهنی اش است. انرژی این کهن الگو فرصتی است برای بدست آوردن دانش و آزادی که با دانستن حقیقت به دست می آید.

این آرکتایپ، وجود ما را به یادگیری ابدی دعوت می‌کند. البته یادگیری با دانش آموختگی متفاوت است.

دانش آموختگی عموما حضور بر سر کلاسهای تئوریک و فراگیری علومی است که به سرعت کهنه شده و چندان کاربردی نیستند. لکن، یادگیری شامل فراگیری علومی می‌شود که کاربردی بوده و می‌توانند در زندگی و در جهت حل مشکلات، به کار گرفته شوند.

قبل از آغاز یادگیری مادام العمر، می‌بایستی به سوالات ذیل، جوابی درخور ارائه نماییم:

برای اینکه آینده دلخواه خود را بسازم و در این مرحله بهترین باشم، باید چه علومی را فراگرفته و چه علومی را رها کنم؟

  • به چه اطلاعات و دانش جدیدی نیاز دارم و به چه چیزی نیاز ندارم؟
  • برای سرزنده و هدفمند بودن در تمام کارها، کدام مهارت‌های زندگی را باید در خود پرورش دهم؟
  • برای بهبود وضع این لحظه از زندگی، به چه مهارتهای فنی احتیاج دارم؟
  • در این لحظه از زندگی، محیط های یادگیری، منابع لازم و مربیان مربوطه را کجا می‌توانم بیابم؟

پاسخ به سوالات فوق، کاملا بستگی به شخصیت افراد و اهداف آنها در زندگی و تعریف آینده مطلوب از نظر آنها خواهد داشت.

بهرحال پس از پاسخ به سوالات مطروحه، یادگیری ابدی آغاز شده و می‌توانیم درخصوص مهارتهای انسانی، مدیریت تعارض، مهارتهای فنی جدید، ارزشهای درونی خودمان، اصول رهبری و سایر موارد مورد علاقه، مطالب بیشتری بیاموزیم و مرحله به مرحله خود را به فرزانگی نزدیک کنیم.

فرزانگی، تعمق درباره دستاوردهایمان در زندگی و احساس غرور از ادای سهم‌مان به خانواده و جامعه و داشتن میراثی گرانبها برای نسل های آینده می‌باشد.

 

هدف: حقیقت، ادراک

ترس: فریب، توهم

روش پاسخ به موقعیت (مشکل): مطالعه کردن، درک کردن یا رفتن به ورای آن مشکل

کاری که باید انجام دهد (تکلیف و وظیفه): رسیدن به دانش، خرد و روشن بینی

هدیه: شک گرایی، خرد و عدم وابستگی

یک نظر بگذارید

دلیل بازگشت وجه