نقاط قوت كهن الگوها

آپولو

الف- برنامه ریزی

ب- هدفمندی

ج- عدم سرک کشیدن در زندگی دیگران

د- قدرت آینده نگری

ه- واضح بودن خواسته ها و نیازهایشان

آتنا

خردمندی آتنا او را به سمت هدف‌مندی و برنامه‌ریزی‌های بزرگ می‌برد. آتنا با وجود زن بودنش، بیشتر تصمیماتش منطقی است. او آخر کار را نگاه می‌کند و از حواشی زندگی خود را دور می‌کند.
آتنا دنبال حرف‌های زنانه و غیبت کردن‌های معمول نیست و در زندگی دیگران سرک نمی‌کشد. مردانی که زن آتنایی دارند همه از فعال بودن و هوش و خرد او صحبت می‌کنند. آتنا به جنبه‌هایی از زندگی فکر می‌کند که بسیاری از مردان یا زنان به آن جنبه توجهی ندارند.
آتناها مشاوران خوبی هستند و می‌توان در مورد مسائل کاری و خانوادگی از نظرات آن‌ها بهره‌مند شد

آرتمیس

الف- مدیریت بالا برای کسب موقعیت‌های مالی بالا
ب- استقلال و خودباوری
ج- جسارت پی‌گیری هدف‌های خود
د- عدم وابستگی به مردان

آرس

الف- ذهن ثروتمند
ب- روابط اجتماعی بالا
ج- قدرت یادگیری بالا

آفرودیت

الف- توجه به ظاهر و زنانگی خود
ب- شور و اشتیاق و امید به زندگی
ج- توجه به سالم ماندن خود

پرسفون

الف- توان یادگیری بالا
ب- توان تطبیق پذیری بالا با شرایط
ج- علاقه به یادگیری

پوزیدون

الف- توجه به خانواده و قلمروی آن
ب- اهمیت به مسائل اجتماعی و گرد‌هم‌آوری اعضای فامیل
ج- توجه به نیازهای فیزیکی اعضای خانواده

دیمیتر

الف- کدبانوگری
ب- توجه به خانواده
ج- هنرمندی

دیونوسوس

الف- بودن در لحظه‌ی حال
ب- بی‌توجهی نسبت به بسیاری از حوادث و حواشی زندگی
دیونوسوس در تحصیلات
این افراد از کارهای ذهنی گریزانند به همین خاطر توجه چندانی به درس نمی‌کنند. در دانشکده‌های هنر و موسیقی می‌توان دیونوسوس‌ها را به‌وفور پیدا کرد.

زئوس

الف- مدیریت بالا
ب- شناختن استعدادهای افراد
ج- کارآفرینی
د- داشتن اراده و اهداف بزرگ
ه- ناامید نشدن در شرایط دشوار و مدیریت بحران

هادس

الف-توجه به جنبه‌های عمیق زندگی
ب- استعداد درونی برای نوشتن، فکر کردن به مسائل جامعه و ایده دادن
روش جذب و برخورد با هادس
الف- توجه به دیدگاه‌ها و ارزش‌های او
ب- تایید و تشویق

هرا

الف- دانستن ساست‌های زنانه
ب- مدیریت خانواده
ج- توجه به بعد زنانگی

هرمس

الف- قدرت مذاکره
ب- قدرت قانع کردن دیگران
ج- شاد بودن
د- ذهن خلاق

هستیا

الف- آرامش
ب- صبر و توکل
ج- عدم دخالت در زندگی دیگران

هفائستوس

الف- سخت‌کوشی
ب- تمایل به یادگیری
ج- تمرکز بر کار
د- خلاقیت


 

 

 

یک نظر بگذارید

دلیل بازگشت وجه