دستورالعمل هايي براي كهن الگوها

آپولو

الف- کمی به هیجانات، موسیقی و تفریح اهمیت دهید

ب- بپذیرید که مردم تیپ‌های شخصیتی مختلفی دارند و نمی‌توانند مثل شما فکر کنند.

ج- انتقاد از اوضاع اجتماعی و رفتار دیگران را کم‌تر کنید

د- کار را از تفریح جدا کنید

آتنا

الف- به بعد احساس و ابراز هیجانات توجه بیشتر کنید
ب- بایدگرایی و کمال‌طلبی را کنار بزنید
ج- استرس را مدیریت کنید
د- بعد زنانه‌ی خود را فراموش نکنید
ه- به زنان و مردان معمولی هم توجه کنید

آرتمیس

الف- تلاش کنید هیجانات خود را کنترل کنید و در برخورد با دیگران از تکنیک‌های متقاعدسازی استفاده کنید
ب- بعد زنانگی خود را تقویت کنید
ج- اتظار نداشته باشید همه‌ی مردان یا زنان مثل شما باشند

آرس

الف- همیشه قبل از تصمیمات آنی کمی توقف کنید
ب- با چند دوست تیپ آپولو مشورت کنید
ج- عدم موفقیت‌های خود را به دوستان و دیگران ربط ندهید
د- رفاقت را برای اهداف مشخص خود ادامه دهید و نه صرفا برای وقت تلف کردن
نیاز جامعه امروز به آرس
در جامعه‌ای که آرس نباشد امداد رسانی وجود ندارد و اگر کسی به کمک نیاز داشته باشد کمتر کسی داوطلب کمک می‌شود. آرس‌ها به جمع‌ها شور و نشاط می‌دهند و مجالس و برنامه‌های گروهی را پررونق می‌کنند

آفرودیت

الف- کمی بیشتر به یادگیری اهمیت دهید
ب- به مسائل اجتماعی بیشتر توجه کنید
ج- انتظار زیاد از مرد مقابل نداشته باشید
د- اگر جایی کسی انتقاد کرد یا مورد بی‌توجهی قرار گرفتید بپذیرید و خود را اذیت نکنید

پرسفون

الف- اعتماد به نفس خود را تقویت کنید
ب- استقلال خود را تقویت کنید
ج- تلاش کنید به کسی برای راهنمایی گرفتن وابسته نشوید
د- تکنیک‌های برخورد با افراد را یاد بگیرید

پوزیدون

الف- قبل از هر اقدامی چند ثانیه توقف کنید
ب- تکنیک‌های کنترل خشم را یاد بگیرید
ج- انتظار نداشته باشید در دنیای امروز بقیه طبق میل شما رفتار کنند

دیمیتر

الف- توانایی نه گفتن خود را بالا ببرید
ب- بر اعتماد به نفس خود کار کنید
ج- تلاش کنید وابستگی خود را به دیگران کم‌تر کنید
د- بیشتر از این به خودتان توجه کنید

دیونوسوس

هر چند دیونوسوس خیلی دنبال دستورالعمل نیست ولی چند نکته برای آن‌ها مفید است:

الف- تضاد انسان‌های دیگر را بپذیرید
ب- کمی خودتان هم به فکر مسئولیت زندگی خود باشید
ج- در جامعه‌ی رقابتی امروز بی‌قید بودن دردی را دوا نمی‌کند

زئوس

الف- به خودشناسی هم روی بیاورید
ب- بلندپروازی را در خدمت جامعه هم قرار دهید
ج- انتظار هوش و توانمندی زیاد از بسیاری از افراد نداشته باشید
د- رقابت‌طلبی خود را تا حدی ادامه دهید که منافع افراد زیردست به هم نریزد

هادس

الف- کمی از دنیای درون بیرون بیایید و زندگی بر سطح زمین را هم تجربه کنید
ب- بپذیرید که آدم‌ها متفاوت فکر می‌کنند و آن‌گونه که شما فکر می‌کنید نیستند
ج- روابط اجتماعی را تقویت کنید و بدانید در کنار دیگران بودن شادی را بیشتر می‌کند
د- روش‌هایی برای کنترل کردن افکار منفی خود پیدا کنید

هرا

الف- بیشتر از این‌که به زندگی دیگران بپردازید به زندگی خودتان توجه کنید
ب- بعد آتنایی خود را تقویت کنید
ج- اگر به هر دلیلی موفق به ازدواج نشدید فکر نکنید دنیا به پایان رسیده است و کار دیگری نمی‌توانید بکنید

هرمس

الف- توجه بیشتری به قول و قرارهای خود بدهید
ب- دوستان آپولوی خود را بیشتر کنید و از آن‌ها هدف و برنامه‌ریزی یاد بگیرید
ج- کمی توجه بیشتر به عمق و مفهوم زندگی کند.
د- اگر کاری را نمی‌توانید انجام دهید بیهوده قولی برای انجام آن ندهید

هستیا

کمی خود را از درون بیرون بیاورید و به بیرون هم توجهی کنید. به فرزندان خود جسارت بدهید و خود نیز جسارت را بالا ببرید.
به مطالعه‌ی اوضاع اجتماعی بپردازید تا کمی بیرون خود را هم رشد دهید.
ظاهر بینی زنان مدرن امروز باعث از دست دادن ویژگی های هستیا می شود. هستیا ها در اجتماع های معنوی شکوفا می شوند ولی در جوامع امروزی این افراد تنها می شوند. هستیا خود را به صورت راهب باکره به اشتراک می گذارد، گویی از خود دست می کشد و به معنای زندگی می پردازد.
مشکلی که ممکن است یک زن تیپ هستیا در دنیای امروز پیدا کند، عدم تمایل به ایستادگی و مقاومت در امور مختلف است.
هستیا فاقد هرگونه ابراز وجود است. او در مورد خودش چیزی نمایش نمی دهد. او از دنیای مدرن، سریع و رقابتی امروز به دور است.

زنان هستیا نیازمند گسترش یک “شخصیت موثر” هستند، یک “انطباق اجتماعی” تا زمان بروز حوادث، به هستیا ها کمک کند تا با امور مختلف تعامل نشان دهند.
چالش های زندگی ممکن است باعث شود تا به دانستن چیزهایی که برایشان اهمیت دارد، نزدیک شوند.

شخصیت آرکی تایپی هستیا

هفائستوس

الف- اعتماد به نفس و عزت نفس خود را تقویت کنید
ب- یاد بگیرید آن چه درونتان است را بیان کنید و نگذارید تبدیل به خشم شود.
ج- دنبال ناجی نباشید، بلکه دنبال این باشید که روابط اجتماعی خود را تقویت کنید.
د- توانمندی‌های خود را دست کم نگیرید.
ه- روش‌های بازاریابی را یاد بگیرید و از رقابت نترسید
 

 

 

یک نظر بگذارید

دلیل بازگشت وجه