آرکتایپ یا کهن الگوی دلقک (JESTER)

آرکتایپ یا کهن الگوی دلقک (JESTER)

زمانی که کهن الگوی دلقک در وجود ما فعال می شود، یعنی به این ذهنیت رسیده ایم که باید از زندگی و آرامشی که ایجاد کرده ایم لذت ببریم.

شخصیت دلقک شامل کمدین ها، دلقک ها، طنز نویس ها، کاریکاتوریست ها و همچنین انسان های شوخ طبعی می شود که شادی و خنده را همه جا با خود می برند. دلقک می خواهد مزه زندگی را بچشد و آن را کاملا تجربه کند. او معمولا راهی برای لذت بردن از کارهای ناخوشایند یا محول کردن آنها به دیگران پیدا می کند. دلقک بیش از سایر کهن الگوها قدر و ارزش زمان حال و لذت بردن از لحظه را می داند. او مهارت خاصی در استفاده از طنز و شوخی برای فرو نشاندن خشم، خجالت زدگی و نزاع از خود نشان می دهد.

این آرکتایپ، بخشی از وجود ماست که نماینده سرخوشی، سرزندگی، لذت از زندگی و زیستن در زمان حال می‌باشد.

گذشته را برای دمی فراموش و خود را از فکر آینده رها کنیم و در لحظه زندگی کنیم و به زندگی و تمام مشکلات و مرارت‌های آن بخندیم و آن را زیادی جدی نگیریم.

دلقک دید ما را به روی امکانات تازه می‌گشاید و محدودیت فکری ما را از میان می‌برد. به ما می‌آموزد که همواره نباید به یک صورت خاص فکر و عمل نمود و برای حل مسائل مختلف، راه حل‌های گوناگونی را پیش پای ما می‌گذارد.

به عبارتی دلقک، نماد خلاقیت وجودی انسان است و به ما می‌آموزد که کارها را صرفا به قصد لذت بردن و بدون توجه به مسائل مالی انجام دهیم.

ما انسانها، بسیار پیچیده هستیم. گاهی بخشی از وجود ما عمیقا می‌خواهد که بر سر کاری بمانیم، در حالیکه بخشی دیگر از وجودمان می‌خواهد آن کار را ترک کنیم.

دلقک به ما می‌آموزد که این نا هماهنگی‌ها را به رسمیت شناخته و از آن‌ها لذت ببریم.

 

هدف: تفریح، لذت و سرزندگی

ترس: دلمردگی

روش پاسخ به موقعیت (مشکل): بازی کردن با مشکل یا سر آن گذاشتن

کاری که باید انجام دهد (تکلیف و وظیفه): اعتماد به فرآیند، لذت بردن از سفر به خودی خود

هدیه: نشاط، رهایی و آزادی

یک نظر بگذارید

دلیل بازگشت وجه