آرکتایپ یا کهن الگوی عاشق (LOVER)

آرکتایپ یا کهن الگوی عاشق (LOVER)

زمانی که کهن الگوی عاشق در وجود ما فعال می شود، یعنی به موقعیتی رسیده ایم که پاسخ اصلی و نهایی مشکلات خود را در عشق و دوست داشتن می دانیم.

عشق میان دو انسان رایج ترین داستان کهن الگوی عاشق است. ولی در حقیقت هر کس که به شخص و یا موضوع دیگری عشق بورزد، انسانی عاشق محسوب می شود. افراد عاشق معمولا دارای گیرایی و جاذبه قابل توجهی هستند که از تیپ و شخصیت آنها سرچشمه می گیرد و دیگران را جذب خود می نمایند. نگرانی عاشق، علاقه به تجربه عشق های گوناگون از یک سو و متعهد بودن به یک نفر از سوی دیگر است. عاشق می خواهد وجود خود را با دیگری (دوست، گروه، کار، معنویت) در هم آمیزد ولی چنین عملی خطر گم کردن هویت او را به همراه خواهد داشت. چالش روزمره عاشق حفظ تعهد از سویی و هویت و علایق خود از سوی دیگر است. اگر در ایجاد این تعادل موفق نشود ممکن است خود را در رابطه اش گم کرده و از این بابت اظهار نارضایتی نماید.

عشق در یک کلام، قوی‌ترین نیروی موجود در جهان بوده و افراد دهنده و گیرنده این نیروی عظیم، هر دو سود می‌برند.

اما یکی از مهمترین خواص عشق، توانایی بخشش افراد است.

وقتی از کسی نفرت داریم و یا از دست کسی ناراحت و عصبانی هستیم، در حقیقت کوله‌ باری از نفرت و عصبیت را با خود حمل نموده و این سو و آن سو می‌بریم.

حمل این بار قطعا ما را خسته و فرسوده خواهد نمود. پس چرا افراد را نبخشیم و خود را از شر این بار ناخواسته رها نکنیم؟

البته بخشیدن افراد شدیدا گناهکار، همانند کلاهبردارانی که مسئول نابودی بسیاری از خانواده‌ها بوده‌اند و یا جنایتکاران جنگی، شاید کار ساده ای نباشد. اساسا شاید لزومی به اعمال بخشش، در این گونه موارد نباشد.

اما در موارد جزئی‌تر، همانند مسائل خانوادگی و زناشویی، می‌توان با استفاده از بخشش بهبسیاری از مشکلات، برای همیشه پایان داد.

جنبه دیگر عشق، علاقه به خویشتن و بخشش خود است. به‌هرحال همه ما در زندگی، مرتکب اعمال ناشایستی در مورد خود و دیگران می‌شویم. لکن نباید خود را برای این اعمال تا ابد سرزنش کرده و مورد مواخذه قرار دهیم.

بخشش خویش، می‌تواند به این وضعیت خاتمه داده و ما را جهت ادامه سفر آماده سازد.

بعنوان مثال، در صورت دریافت خبر فوت عزیزانمان، ابتدا خود را به‌دلیل کم توجهی، عدم مراقبت و سایر کاستی‌ها و کوتاهی‌ها، شدیدا سرزنش می‌کنیم. اما این وضعیت می‌بایستی در نهایت متوقف شود. باید خود را ببخشیم.

چراکه در غیر اینصورت، از سفر قهرمانی خویش، باز خواهیم ماند.

مطابق با نظرات یونگ، ما در درونمان، وجه جنسی سرکوب شده‌ای داریم که در مردها آنیما و در زنها، آنیموس نامیده می‌شود.

ما با نگریستن به جهان بیرون،می‌فهمیم که در درونمان چه خبر است. با آموختن دوست داشتن به زنان بیرون از خودمان، یاد می‌گیریم که زن درونمان را دوست بداریم. «همینطور در مورد مرد درونمان.»

روابط خوب بین فردی از جمله جلوه‌های مهم عاشق می‌باشدکه توانایی افراد برای ایجاد و حفظ ارتباط رضایت بخش و دو جانبه می‌باشد.

این مهم به معنی دریافت و دادن محبت و صمیمیت در زمان مناسب بوده و روابط صمیمانه بین افراد، احساس راحتی در روابط و داشتن انتظارات مثبت در تعاملات اجتماعی را به وجود خواهد آورد.

 

هدف: حال خوش، یگانگی و هماهنگی

ترس: از دست دادن عشق، قطع ارتباط

روش پاسخ به موقعیت (مشکل): دوست داشتن آن مشکل

کاری که باید انجام دهد (تکلیف و وظیفه): پیروی از حال خوش و تعهد نسبت به آنچه دوست دارد

هدیه: تعهد، شور و شوق و وج

یک نظر بگذارید

دلیل بازگشت وجه