میانسالی افراد هر كهن الگو

آپولو

سالهای میانی زندگی مردی با کهن الگوی آپولو با بحران همراه است. آنها از نظر احساسی با خانواده‌ی خود فاصله دارند. معمولا در این دوره افسردگی به سراغ آنها می‌آید. آپولو ممکن است در این دوره احساس کند که به عنوان یک پدر، شکست خورده است. آپولو در دوران میانسالی به خاطر برآورده کردن توقعات خانواده و فرهنگ حاکم از لحاظ روانی بهای گزافی می‌پردازد، آپولو زندگی های نکرده بسیاری دارد که باعث می شود در این دوران جنبه سرکوب شده شان قد علم کند

آتنا

به خاطر دستاوردهای گذشته زن آتنایی در زندگی، معمولا میانسالی برای او بهترین دوران زندگی محسوب می‌شود. معمولا در این دوران وضعیت خود را می‌سنجد، همه امکاناتش را بررسی می‌کند و بدین ترتیب مسیر خود را می‌بیند و گذارش را برای ورود به دوره بعد تا اندازه‌ای هموار می‌گرداند. اما گاه میانسالی برای او به مرحله‌ای بحرانی و غیرمنتظره تبدیل می‌شود و زندگی او دچار آشفتگی‌های عاطفی می‌شود. گاه این طوفان در زندگی زناشویی او رخ می‌دهد و آرامشش را بر هم می‌زند

آرتمیس

در صورت عدم حضور کهن الگوهای دیگر، زنی با کهن الگوی آرتمیس در سنین سی و پنج تا پنجاه و پنج سالگی با بحرانهای میان سالی روبرو می شود. آرتمیس الگوی رفتاری زن جوان هدفگرایی است که به تنهایی به دنبال خواسته های خود می رود، اما در سنین میانی زندگی در این زن تغییراتی ایجاد می شود و تعداد قلمروهای کشف نشده به حداقل می رسد. تا آن زمان، یا آرتمیس در دسترسی به اهداف خویش موفق بوده و به ثباتی در زندگی رسیده و یا با شکست مواجه شده است

آرس

نوع زندگی فردی با کهن الگوی آرس در میانسالی بستگی شدیدی به طبقه اجتماعی‌ای دارد که در آن زندگی می کند. زندگی در خانواده های جاه طلب برای مردی با کهن الگوی آرس یک تراژدی به حساب می آید. مردی با انرژی آرس در این خانواده ها تحقیر می شود. مرد با کهن الگو آرس که در خانواده‌ای اهل تجارت به دنیا آمده است، در میانسالی احساس خوبی درباره خود دارد

آفرودیت

مساله کتمان ناپذیر سن و گذار رو به پیری، برای آفرودیت که مهمترین چیز در شخصیت این کهن الگو زیباییش بوده است، بسیار دردناک است. وقتی که آفرودیت متوجه می شود که زیبایی اش رو به افول گذاشته، دیگر آن توجه عمیقی که به دیگران می کرد، بطوریکه در دیگری حل میشد را تغییر می دهد. بعدها زنان آفرودیتی یاد می گیرند که الگوی رفتاری را باید عوض کنند و همیشه خود را غیر قابل دسترس و درگیر رابطه با شخصی نشان بدهند تا سوءتفاهم دیگری پیش نیاید. ولی برای زنان با کهن الگو آفرودیت بالا که هنر و حرفه ای دارند، میانسالی آنقدر هم مساله برانگیز نیست. معمولا آفرودیت هایی با این شرایط خودشان را در کار و فعالیت غرق می کنند و به توسعه فن و هنرهای دیگر می پردارند

پرسفون

زن با کهن الگو پرسفون کمتر از سن واقعی به نظر می‌آید و همه از شنیدن سن واقعیشان تعجب می‌کنند. علاوه بر ظاهر، روح پرسفون هم جوانتر از سنش است. معمولاً در سنین بالا پرسفون می‌خواهد به جوانی برگردد، مدل مو و لباس جوانانه و حتی جراحی زیبایی، خلاصه هر کاری می کند تا جوانتر جلوه کند. به شدت از پیری وحشت دارد و از آن گریزان است و حتی نمی تواند فکر کند که در پیری به چه صورت می شود. برای چنین زنی خطر افسردگی هرگز دور از امکان نیست

پوزیدون

در حالت کلی خانواده نکته‌ی مورد توجه مرد با کهن الگو پوزیدون است. معمولا در میانسالی همسر مرد با کهن الگو پوزیدون ، چالش زیادی با او دارد و پوزیدون با بحران میانسالی به شکل شدیدتری روبرو می‌شود. پوزیدون ممکن است به مردان دیگری علاقه‌مند شوند که تصویری هستند از پسری که درون آنها سرکوب شده و نادیده انگاشته شده است

دیمیتر

دوران میانسالی برای زنی با کهن الگو دیمیتر بسیار مهم است، زیرا اگر تا آن زمان بچه دار نشده باشد، تمام حواس دیمیتر متوجه این واقعیت است که دیگر وقت چندانی برای زایش ندارد. میانسالی برای آن دسته از زنان با کهن الگوی دیمیتر که مادر هم هستند اهمیت به سزایی دارد، حتی اگر آنها به اهمیت این دوران در شکل دادن به بقیه سالهای زندگی واقف نباشند. در این سالها فرزندان دیمیتر در حال رشدند و با هر گامی که به سوی خودمختاری برمی‌دارند، توانایی دیمیتر را در کم کردن این وابستگی به بوته آزمایش می گذارند

دیونوسوس

سالهای میانی در زندگی مردی با کهن الگو دیونیسوس می تواند سالهایی بحرانی باشد. کهن الگوی دیونیسوس ممکن است در این سالها درگیر اعتیاد به الکل، مواد مخدر و ورشکستگی کاری باشد. با تلاش و حرکت به سوی کارهایی با معنا و ایجاد تعهد در روابط، دیونیسوس می‌تواند به عمق و پختگی‌اش بیفزاید و شادی و لحظاتی خلاق را به زندگی روزمره بیاورد

زئوس

زئوس موفق، فردی است که به هدف‌هایی که برای خود تعیین کرده، رسیده است و به همین دلیل از زندگی‌اش رضایت دارد. ممکن است فرزندان او که به بلوغ رسیده اند، مشکلاتی ایجاد کنند یا همسرش زئوس را ترک کند

هادس

میانسالی مردانی با کهن الگو هادس می‌تواند با هم متفاوت باشد. زندگی هادس بیش از سایر کهن الگوها وابسته به محیط اطرافش و رشد سایر کهن الگوها در اوست. مردی با کهن الگوی هادس خالص در تنهایی زندگی خواهد کرد و توانایی ارتباط برقرار کردن با دنیای اطراف را ندارد. مردانی که کهن الگوی هادس در آنها فعال نیست، هرگز با دنیای درونی خود آشنایی ندارند. کهن الگوی هادس اگر با سایر کهن الگوها در فرد فعال شود، نقش کیمیا را خواهد داشت و باعث شکوفایی سایر کهن الگوها می‌شود

هرا

رضایت سالهای میانی زندگی کهن الگو هرا مشروط بر این است که آیا ازدواج کرده یا نه و اگر کرده با چه کسی. این سالها برای هرا که در رابطه زناشویی پایداری قرار دارد و شوهر نیز به درجاتی از توفیق اجتماعی رسیده و قدر زن خود را می‌داند، سالهای بسیار خوبی است. برای زنی با کهن الگوی هرا که مجرد، طلاق گرفته و یا بیوه شده باشد این سالها پر از درماندگی و بدبختی است

هرمس

هرمس در میانسالی فرصت‌هایی برای رشد، سفر و تنوع طلبی در اختیار دارد. مردی با کهن الگوی هرمس ممکن است بیشتر از مردان دیگر به دنیای درون برود و در میانسالی آرام و راحت زندگی کند. سرنوشت مرد هرمس در میانسالی تغییر می‌کند. هرمس ممکن است از نظر احساس شکست خورده باشد، در زندان باشد یا در حال فرار کردن از نتیجه کاری باشد که انجام داده است

هستیا

زندگی زنی با شخصیت آرکی تایپی هستیا در میانسالی راه خود را پیدا کرده‌است. در صورتی که ازدواج کرده باشد، خانه‌داری برایش نقشی محبوب و راضی کننده است و اگر مجرد باقی مانده باشد، از تجرد خود راضی است و در پی مردان نمی‌باشد و چنانچه وارد محیط کار شده باشد بخش جدایی ناپذیر فضای کاری خود می‌شود و به آرامی به انجام وظایف خود می‌پردازد. میانسالی برای زنی با کهن الگو هستیا اغلب آن مرحله از زندگی است که رسما وارد حیطه مذهبی می‌شود، تحولی طبیعی که نتیجه وفاداری آنان به پیمانی عمیق و دیرینه در قلبشان می‌باشد. برای قوم و خویشان چنین تصمیمی از جانب هستیا که همواره ساکت بوده و هرگز اهمیت این بخش از زندگیش را عیان نکرده، بسیار غیرمنتظره است

هفائستوس

مردی با کهن الگو هفائستوس اهل رقابت منطقی و برونگرا نیست و از چالشهای زندگی لذت نمی‌برد. اگر مرد هفائستوس بتواند در زندگی کاری و خانوادگی موفق باشد، نیمه دوم زندگی برایش شادتر از نیمه اول خواهد بود. در این حالت او نسبت به نیمه اول برونگراتر خواهد بود. مرد هفائستوس عصبانی و افسرده که سعی می‌کند به دیگران دستور بدهد یا از دیگران کناره می‌گیرد، در نیمه دوم زندگی غمگین تر خواهد بود


 

 

 

یک نظر بگذارید

دلیل بازگشت وجه