والدین کودکان هر کهن الگو

آپولو

مادر پسر آپولویی از به دنیا آوردن چنین پسری خوشحال و راضی است، چون بعدها دستاوردهای او را به خود نسبت می‌دهد و به این دستاوردها افتخار می کند. پسری با کهن الگوی آپولو به خاطر شباهت زیاد و یکی بودن با پدر مورد تایید اوست. او آینه‌ی تمام نمای پدر و مادر و ارزش های مورد علاقه‌ی آنهاست. ممکن است برای پیروز شدن فشار زیادی را تحمل کند. نیاز به برنده شدن برای رسیدن به محبت پدر و مادر باعث می‌شود اضطراب و تنش نیز به مشکلات آپولو افزوده شود

آتنا

مادر دختری با کهن الگو آتنا اگر خود خصایص آتنایی نداشته باشد، معمولا مورد بی احترامی و ناسپاسی دختر قرار می‌گیرد و گاه احساس می‌کند که دخترش از تیره‌ای کاملا متفاوت است. تجربه داشتن مادری که پیوسته نقصی را در دختر آتنایی خود می‌بیند، به رشد شخصیتی دختر خلال وارد می‌کند. دختری با کهن الگو آتنا اگر پدری همچون زئوس داشته باشد که موفق و متشخص است، معمولا رابطه خوبی با پدرش دارد و موقعیت او در خانواده مانند پسر ارشد خانواده است

آرتمیس

زمانی که دختری با کهن الگوی آرتمیس فعال، برای انجام کار مورد علاقه اش به اجازه والدین نیازمند است و با مخالفت روبرو می‌شود، اگر برادرانش به کار دلخواه او دست زنند و او را به خاطر دختر بودنش از آن کار بازدارند، حتما به اعتراض و مبارزه بر خواهد خاست و اگر اعتراض هایش به جایی نرسد، خشم و انزجار آرتمیس را به انزوا می کشاند. مخالفت و مقاومت در برابر آرتمیس ، به اعتماد به نفس و حرمت ذاتش لطمه می زند

آرس

از آنجایی که فرزند آرسی پرانرژی است و در کارهایش احتیاط نمی کند، معمولا سر و کله زدن با کودکی که انرژی آرس دارد سخت است. به همین دلیل کودک با کهن الگوی آرس به پدر و مادری صبور نیاز دارد که او را دوست داشته باشد. کودک با کهن الگو آرس حرف های پدر و مادر را به سادگی فراموش می کند و به این دلیل تنبیه می شود. این نوع پدر و مادرها رفتارهای فرزندان آرسی را نافرمانی می دانند

آفرودیت

برخی از والدین آفرودیت کوچک، او را همیشه نوازش و تشویق می کنند، لباس زیبا بر تن کودک آفرودیت خود می کنند، موهای آفرودیت کوچک را آرایش می کنند و با روبانهای رنگی تزیین می کنند و یا در مسابقات زیبایی او را شرکت می دهند. اما بهترین والدین برای آفرودیت جوان، آنهایی هستند که از ابتدا با دخترشان مثل یک شیء زیبا رفتار نمی کنند و رفتارشان مثبت، یکنواخت و متعادل است و انرژی آفرودیت جوان را به هنر، خلاقیت و مهربانی با دیگران هدایت می کنند. این والدین ایده آل در دوران بلوغ برای دختر جوان راهنمای دلسوزی می شوند و محدودیتهایی که برای آفرودیت جوان قائل می شوند، معقول و قابل اجراست

پرسفون

دختری با کهن الگوی پرسفون معمولا دختر کوچولوی مامانش است و الگوی ارتباطی دیمیتر و پرسفون در موردش صدق می کند. مادر با انتخاب لباسها، دروس و حتی دوستان برای دخترش، بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی دختر، همان را می خواهد و فراهم می کند که خود می خواسته و یا کمبود آن را حس می کرده است. دختر پرسفونی نیز واکنشی در مخالفت با خواست مادر نشان نمی دهد، زیرا دختری که کهن الگوی پرسفون دارد، ذاتا پذیرا و مطیع است و می خواهد رضایت دیگران را جلب کند

پوزیدون

اگر کهن الگو پوزیدون در خانواده‌ای از جنس خودش پرورش یابد بسیار راحتر احساسات و هیجانات خود را بیان می‌کند. اما اگر در خانواده‌ای باشد که مقرراتی باشند و اهل احساسات زودگذر نباشند، کودک با کهن الگو پوزیدون در چنین خانواده‌ای دائما در حال عذاب کشیدن است. کودک با کهن الگو پوزیدون حتی باید احساسات و هیجانات خود را هم مخفی نگه دارد. به او گفته می شود که “مردها گریه نمی کنند”. در حالت ایده آل در چنین خانواده هایی، کودک با کهن الگو پوزیدون به شکلی که هست پذیرفته می‌شود و با صبر پدر و مادر یاد می گیرد که منظم تر باشد و به قوانین خانه احترام بگذارد

دیمیتر

وقتی زنی با کهن الگو دیمیتر با مردی فاقد محبت پدری پیوند زناشویی می‌بندد، افسانه اسطوره دیمیتر تکرار می‌شود. در چنین وضعیتی فرزند دختر با احساساتی همگون با مادر خود پرورش می‌یابد و هیچ نوع ارتباطی با پدر حس نمی‌کند. پدر غالبا نسبت به فرزندانش بی‌اعتناست، اما زمانی که به فرزندان به چشم رقیب در تملک عواطف مادر می نگرد، رفتاری حسادت آمیز، رقابت جویانه و یا حتی تجاوزگرانه در پیش می‌گیرد

دیونوسوس

این که پسری با کهن الگو دیونوسوس تصویری مثبت از خود دارد یا نه بیشتر به نوع رفتار و واکنش های پدر و مادرش بستگی دارد. در هر حال نبود تایید و حمایت پدر و مادر اتفاقی است که برای پسری با کهن الگوی دیونوسوس رخ می‌دهد. پسری با کهن الگو دیونوسوس کودکی بازیگوش است که در لحظه زندگی می‌کند و خیلی نگران آینده نیست. پسری با کهن الگوی دیونوسوس به مادرش علاقه‌دارد و بیشتر به مادر شباهت دارد تا پدر. اگر فرزند دیونوسوسی انتظارات مادرش را برآورده نکند، با مادر نیز بیگانه خواهد ماند. این اتفاق بیشتر زمانی رخ می دهد که کهن الگوی آتنا ، کهن الگوی غالب در مادرش باشد

زئوس

پدر و مادر کودک با کهن الگو زئوس ، باید فضای لازم را در اختیار کودک قرار دهند و او را تشویق کنند براساس اراده خود تصمیم بگیرد و عمل کند. با این کار والدین، توانایی تفکر و عمل را که از تواناییهای ذاتی مثبت کودک با کهن الگو زئوس است را در او تقویت می کنند. باید از کودک با کهن الگو زئوس این سوال پرسید: “دوست داری این کار را بکنی یا نه؟” یا “می خواهی اینجا بیایی یا نه؟” کودک با کهن الگو زئوس در پاسخ به این سوالها حرف آخر را می‌زند. بدترین حالت برای این کودک با کهن الگو زئوس وجود مادری بی اراده و پدری فرمانرواست. چنین کودکی منتظر فرصت است تا به حقوق دیگران تجاوز کند. اگر پدر یا مادر فرزند را آزار بدهد، فرزند با کهن الگو زئوس از فرد قدرتمندتر پیروی و بر افراد ضعیفتر حکمرانی می کند

هادس

پسری با کهن الگو هادس به هیچ وجه در قالبی که پدر و مادر انتظار دارند، جای نمی‌گیرد. هادس به نوعی دچار توهم‌های اوتیسمی (نوعی بیماری در خود فرو رفتگی و گریز از اجتماع) می‌شود. هادس از تنها بودن لذت می‌برد یا دوستی خیالی برای خود پیدا می‌کند. هنگامی که پدر و مادر پسری که انرژی هادس دارد به فردیت و تنهایی او احترام می‌گذارند، عملکرد خوب و قابل قبولی دارد. با حمایت محبت آمیز، چنین کودکی می تواند احساس امنیت کند، اما در صورتی که مورد تمسخر قرار بگیرد، هرگز این احساس امنیت در او ایجاد نمی‌شود

هرا

اگر میل به پیوند با شریک زندگی آن قدرها شدید نباشد، می توان آن را آگاهانه پرورش داد. این فقط وقتی ممکن است که زن نیاز به تعهد را تشخیص دهد و بخواهد آن را حفظ کند و شرایط نیز بر وفق مراد او باشد. مثلا اگر دلباخته مردی است که خواهان و یا نیازمند وفاداری در پیمان زناشویی است، آن وقت تصمیم با اوست که برای حفظ این رابطه بین تنوع طلبی آفرودیتی یا استقلال طلبی آرتمیسی و تمایلات هرایی ، کهن الگو هرا را برگزیند. تصمیمی هوشیارانه برای هرا بودن، پیوند زن با این کهن الگو را تحکیم می بخشد

هرمس

کهن الگوی هرمس هنگام کشف‌های تازه و اتفاق‌هایی که به این کشف‌ها مربوط می‌شود، با ماست. اگر ذهن ما از قبل روی برنامه‌ی پیش‌بینی شده و غیرقابل تغییری تمرکز کرده باشد، از کمک‌ها و راهنمایی‌های کهن الگو هرمس بی‌بهره خواهد ماند. به همین دلیل هنگامی که به تعطیلات می‌رویم یا حتی وقتی روزی عادی را بدون برنامه و با حس ماجراجویی سپری می‌کنیم، از هرمس دعوت می‌کنیم تا ما را همراهی کند. هنگامی که فرصتی برای صحبت کردن می‌یابیم یا می‌خواهیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم، هرمس در کنار ماست

هستیا

سالهای کودکی کهن الگو هستیا ، مشابه افسانه کهن الگو ، زندگی با پدری مستبد و مادری ناتوان و غالبا افسرده است. بسیاری از آنها در خانواده‌هایی بزرگ می‌شوند که به نیاز کودکان اهمیتی نمی‌دهند. آنها کمابیش به حال خود رها هستند و هر نوع بیان شخصیتی تحت تاثیر نیاز پدر به سلطه جویی، بلعیده می‌شود. در چنین محیطی بیشتر کودکان از والدین خود می‌آموزند و مانند آنها رفتار می‌کنند. بزرگترها، بخصوص پسرها به بچه‌های کوچکتر آزار می‌رسانند و یا اینکه به کوچه و خیابان پناه می‌برند. دختران گاه از نمونه دیمیتر پیروی می‌کنند و خواهران و برادران کوچک را تحت حمایت خود قرار می‌دهند و گاه نمونه هرا می‌شوند و در اولین فرصت خود را به مردی یا شوهری وابسته می‌کنند

هفائستوس

پسری با کهن الگو هفائستوس کمتر از سایر فرزندان مورد علاقه پدر و مادر است چون بیش از دیگران جدی، احساساتی و درونگراست. معمولا به دلیل موفق نبودن و نداشتن آرزوهای بزرگ از هفائستوس انتقاد می‌شود و دائما او را با دیگر فرزندان مقایسه می‌کنند. موقعیت ایده آل برای رشد فرزندی با کهن الگوی هفائستوس به این ترتیب فراهم میشود که والدین به خاطر نوع ذهنیت و کاردستی‌ای که انجام می‌دهد او را مورد تحسین قرار دهند. آنها به او ارزش می‌دهند و او را تشویق می کنند تا رشد کند و به او کمک می‌کنند در معاشرت با دیگران راحت‌تر باشد و در عین حال به درونگرایی‌اش نیز احترام می‌گذارد


 

 

 

یک نظر بگذارید

دلیل بازگشت وجه