پوزیدون – خدای دریاها

کهن الگوی پوزیدون که رومی ها او را نپتون می نامند، فرمانروای دریاهاست. پوزیدون مردی است با ریش بلند مانند زئوس که چنگکی سه شاخه و بزرگ در دست دارد. زمین لرزه در اختیار پوزیدون است و حیوان نمادین کهن الگوی پوزیدون اسب و گاونر وحشی است. در اسطوره یونانی، پوزیدون پسر کرونوس ، همچون دیگر خواهر و برادرانش، به جز زئوس، پس از تولد توسط پدرش کرونوس بلعیده شد، زیرا کرونوس می ترسید پسرش او را از اریکه قدرت پایین بیندازد. بعدها به همراه سایر خواهران و برادرانش، توسط زئوس نجات می یابد.

دریایی آرام را تصور کنید که رب النوعی احساستی، عصبانی و دمدمی زیر آن زندگی می کند. او هر لحظه ممکن است با خشم از دل دریا بیرون آید و هرچه را بر سر راهش است، در هم بکوبد. با این تصویر می توانید ویژگیهای کهن الگوی پوزیدون را بشناسید. کهن الگوی پوزیدون بخشی از کهن الگوی پدر است که در زئوس وجود دارد. ویژگیهای کهن الگو پوزیدون در مردان زئوسی سرکوب شده و تحت کنترل قرار دارد.

پوزئیدون خدای دریاهاست. به خاطر این که جذر و مد زیاد دارد. یعنی عواطف انفجاری دارد. این تیپ شخصیتی و این مجموعه رفتاری همیشه تحت تاثیر احساسات، عواطف و غرایز است ، این احساسات هم شامل احساسات مهربانانه و عاشقانه می شود و هم شامل خشم و عصبانیت.
وقتی عاشق می شوند، همه فکر می کنند دیگر عاشق تر از او وجود ندارد و وقتی هم که عصبانی می شود و متنفر، هیچکس در دنیا خشمگین تر از او نیست!
افراد تایید طلبی هستند که به نظر دیگران در مورد خودشان خیلی اهمیت می دهند. در هر کجا و در جمعی هر طور که شده ریاست آنها را بر عهده می گیرند و مطمئن هستند که هیچ شخصی بهتر از آنها توانایی انجام این کارها را ندارد و این مطلب را هر طور شده،چه در جایگاه رئیس و چه غیر از آن به همه دیگران آن جمع ثابت می کنند.

بسیار بسیار مهربان و با توجه هستند، حتی وقتی چیزی از دل کسی می گذرد که آن را می خواهد، این‌ها صدای او را شنیده و سعی در برآورده کردن نیاز او دارند، به هر زبانی که بتوانند ابراز احساسات می کنند و به طرف رابطه شان این علاقه را نشان می دهند، حال می تواند ابراز احساسات زبانی باشد یا خریدن کادوهای گرانقیمت و یا غافلگیر کردن طرف مقابلشان با کارهای هیجان انگیز و عاشقانه.

در هنگام عصبانیت همه چیز را بهم می ریزند، درست همانند دریای آرامی که یک دفعه طوفانی می شودو همه چیز را بهم می‌ریزد، داد می زنند ، فحش می دهند ، چیزی را می شکنند ، طوفان به پا می کنند و بعد هم پشیمان می شوند و کاری می کنند که از دل بقیه دربیاورند.
در اوج عصبانیت حرفی می زنند و یا کاری انجام می دهند ،که در زمان آرامش آن را به یاد نمی آورند و یا نمی خواهند که به یاد بیاورند، چون در آن لحظه فقط با حوزه احساسشان عمل می کنند و حوزه سر (تفکر و تدبیر و تعقل ) کاملا تعطیل می شود.

حافظه طولانی مدت عاطفی از دیگر ویژگی‌های کسانی است که این تیپ شخصیتی را دارند ، به طوری که از سال‌های گذشته و بعضا از دوران کودکی خود خاطره دارند
 

 

 

یک نظر بگذارید

دلیل بازگشت وجه