آرکتایپ یا کهن الگوی جنگجو (HERO)

آرکتایپ یا کهن الگوی جنگجو (HERO)

زمانی که کهن الگوی جنگجو در وجود ما فعال می شود، این باور در ما تقویت می شود که انسانهای سرسخت سرانجام موفق خواهند شد.

ویژگی های جنگجو، پایداری در برابر مشکلات، توانایی ایجاد و حفظ حد و مرز، شجاعت دنبال کردن اهداف شخصی، استقامت در نبرد و پیگیری آن تا حصول پیروزی است. ما در موقعیت جنگجو، به رقابت و نبرد علاقه داریم. در سمت دیگر، جنگجوی گمراه و تکامل نیافته مانند آتیلای ویرانگر و بی رحم عمل می کند. پیشرفت و رشد جنگجو، زمانی اتفاق می افتد که به شناخت و درک عمیق تری از کسانی که آنها را دشمن می پندارد، برسد. برترین جنگجویان نیز، با مشکلات و ضعف های مخصوص این کهن الگو روبرو بوده و از آنها زیان می بینند. آنها اغلب بی انگیزه و بی احساس اند و به همین دلیل در نشان دادن صمیمیت و آسیب پذیری خود، حتی در قبال نزدیکان شان ضعیف و محدود عمل می کنند.

جنگجوی درون‌مان از ما می‌خواهد شجاع، قوی و با‌شرافت بوده، به‌خوبی برنامه ریزی و هدف گذاری نموده و در صورت لزوم با دیگران وارد جنگ شویم و از قلمروی خود دفاع کنیم.

در اینصورت، دیگران جسارت ورود به قلمروی ما و دخالت بیجا در امور را نخواهند داشت.

جنگجوی درون، به ما کمک می‌کند که دنیا را به محل بهتری برای زندگی، تبدیل کنیم. کافی است بدانیم چه عواملی باعث نا‌خشنودی و ناراحتی ما در زندگی می‌شود. سپس با قدرت، این عوامل را به دلخواه خود تغییر دهیم.

در جهان امروز، در همه زمینه‌ها رقابت شدیدی وجود دارد، از اقتصاد گرفته تا ورزش و سیاست. پر واضح است که لازمه رقابت، تقویت جنگجوی درون است.

یکی از مهمترین جلوه های جنگجو، استقلال می‌باشد. استقلال، توانایی افراد را در مستقل بودن، عدم وابستگی احساسی، خودمسئولیتی در تفکرات و اعمال نشان می‌دهد.

این افراد می‌توانند به تنهایی طرح و برنامه ریزی داشته و تصمیمات مهم را
خودشان اتخاذ نمایند. در عین حال از نظرات دیگران نیز در این امر بهره خواهند برد.

این افراد از اتکا به دیگران به منظور برآورده شدن خواسته های عاطفی، خودداری می‌کنند. اما می توانند به تمایلات دیگران، بدون اینکه برده آنها شوند، پاسخ مناسب ارائه نمایند.

افراد غیر مستقل، نمی‌توانند به راحتی تصمیم گرفته و احتمالا با مشورت کردن دچار تزلزل بیشتر و تردید خواهند شد.

خودابرازی از جمله دیگر جلوه های جنگجو می‌باشد. خود ابرازی به یاری افراد می‎‌آید تا توانایی ابراز و بیان احساسات و دفاع از حقوق شخصی خود را به صورتی غیر مخرب داشته باشند.

خود ابرازی، بر توانایی بیان احساسات در سطح عاطفی. توانایی ابراز عقاید در سطح شناختی و توانایی دفاع از حقوق و اجازه ندادن به دیگران جهت رنجاندن و گرفتن امتیاز، استوار می‌باشد.

 

هدف: برنده شدن، پیشبرد راه خود و ایجاد تغییر از طریق تلاش

ترس: ضعف، ناتوانی و بی لیاقتی

روش پاسخ به موقعیت (مشکل): کشتن، شکست یا تغییر مشکل

کاری که باید انجام دهد (تکلیف و وظیفه): قاطعیت بسیار بالا، جنگیدن برای آنچه واقعا مهم است

هدیه: شجاعت، انضباط و مهارت

یک نظر بگذارید

دلیل بازگشت وجه